Again, UUSC demands an urgent ceasefire as attacks continue on civilians in Rafah

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

ARCA

ARCA pomaga Romom zachowywać i chronić ich kulturę.

LOKALIZACJA: Krzemieńczuk, Ukraina

Celem powstanej w 2018 roku organizacji ARCA jest motywowanie do reinterpretacji oraz zmiany postrzegania społeczności romskiej w społeczeństwie ukraińskim. Kierowana przez romską młodzież na Ukrainie, ARCA przyczynia się do ochrony kultury romskiej na Ukrainie, a szczególnie do rozwoju ruchu romskiej młodzieży oraz do wspierania i zachowania romskiej historii i kultury oraz budowania dialogu międzykulturowego na Ukrainie. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ARCA dzięki natychmiastowej reakcji zorganizowała pomoc humanitarną jednocześnie kontynuując swoje działania na rzecz podnoszenia świadomości społeczności romskiej.

Wsparcie UUSC pomaga ARCA we współpracy z młodzieżą romską w rozwijaniu jej umiejętności formułowania własnych postulatów oraz aktywnego popierania kultury romskiej, a także w dostrzeganiu konsekwencji inwazji rosyjskiej.

Źródło obrazu: iStock

Polski