UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Platforma Haitańskich Organizacji Praw Człowieka (POHDH)

Platforma Haitańskich Organizacji Praw Człowieka (POHDH) i jej członkowie kierują swoje prace na ochronę praw Haitańczyków.
A POHDH group meeting.

LOKALIZACJA: Port-Au-Prince, Haiti

Platforma Haitańskich Organizacji Praw Człowieka (POHDH) została uznana w 1996 roku i działa od ponad 25 lat. Jest to organizacja oparta na członkostwie krajowym, składająca się z ośmiu członków, którzy pracują w różnych departamentach na całym Haiti.

W kraju, w którym jego własne przywództwo polityczne i rząd wspierają rażące nadużycia praw, praca POHDH jest konieczna dla utrzymania ruchu na rzecz praw człowieka na Haiti. Członkowie polegają na swojej organizacji i współpracy ze społecznościami lokalnymi, aby informować o swojej pracy, w tym z przedstawicielami osób przymusowo wysiedlonych w wyniku trzęsień ziemi w 2010 i 2021 r., nielegalnego zawłaszczania ziemi objętego sankcjami państwa, katastrof, kradzieży gruntów przez firmy oraz zabójstwa byłego prezydenta Haiti w lipcu 2021 r. Jovenela Moïse’a.

POHDH pragnie w dalszym ciągu wspierać Haitańczyków w walce o poszanowanie ich podstawowych praw. W związku z tym POHDH podejmie działania w zakresie dokumentacji i rzecznictwa dotyczącego praw człowieka. Od 2018 r. na całym Haiti wzrosła liczba przypadków łamania praw człowieka.

W związku z pogorszeniem się klimatu bezpieczeństwa narodowego i ogólnych warunków życia ludności oraz katastrofą humanitarną spowodowaną trzęsieniem ziemi w departamentach Sud, Nippes i Grand'Anse w sierpniu 2021 r., ponownie wezwano do propagowania praw człowieka i aktywizm w całym kraju.

Praca POHDH pomaga UUSC zrozumieć cały krajobraz kwestii praw człowieka na Haiti. Ich praca jest skierowana do tych, którzy nie otrzymują wsparcia ze strony rządu Haiti i pomocy międzynarodowej.

Źródło obrazu: POHDH

Polski