UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Yon kowalisyon òganizasyon dwa moun te kreye Platfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun (POHDH)

Platfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun (POHDH) ak manm li yo travay pou yo pwoteje dwa pèp ayisyen.
A POHDH group meeting.

KOTE LI YE: Pòtoprens, Ayiti.

Yon kowalisyon òganizasyon dwa moun te kreye Platfòm Òganizasyon Ayisyen Dwa Moun (POHDH) nan lane 1991 epi l ap fonksyone pou plis pase 30 lane. Se yon òganizasyon nasyonal kote se manm yo ki baz la. Li gen uit (8) òganizasyon manm ki travay nan diferan depatman nan peyi Dayiti.

Nan yon peyi kote lide politik yo ak leta ankouraje vyolasyon flagran dwa moun, travay POHDH nesesè pou kenbe mouvman pou dwa moun an Ayiti a vivan. Pou gide travay yo, manm yo depann sou mobilizasyon ak angajman avèk kominotè lokal yo, ki gen ladan yo moun tranblemanntè 2010 ak 2021 yo te deplase, moun dappiyanp sou tè ilegal leta otorize te deplase, moun konpayi k ap vòlè tè te deplase, epi moun konsekans asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan jiyè 2021 te deplase.

POHDH vle kontinye kore pèp ayisyen nan lit y ap mennen pou dwa fondalnatal yo respekte. Kidonk, POHDH pral etabli dokimantasyon dwa moun ak aktivite pledwaye. Depi 2018, vyolasyon dwa moun ap monte toupatou nan peyi Dayiti.

Ensekirite ap vale teren nan peyi a, kondisyon lavi ap degrengole pou popilasyon an, epi te gen yon katastwòf imanitè nan depatman Sid, Nip, ak Grandans akòz tranblemanntè mwa dawout 2021 an – kòm rezilta tout sa, moun nan tout peyi a ap relanse yon apèl pou defans dwa moun.

Travay POHDH ap fè a ede UUSC konprann pi byen tout yon panorama pwoblèm dwa moun an Ayiti. Travay y ap fè a ede moun leta ayisyen ak èd entènasyonal mete sou kote.

Imaj: POHDH

Kreyòl Ayisyen