UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Burma Human Rights Network

Itilize rechèch pou vanse dwa moun pou pèp bimàn k ap viv nan Azi Sidès
Burma Human Rights Network

KOTE LI YE: Lond, Angletè

Burma Human Rights Network (BHRN) revandike dwa chak grenn moun nan Bimani: dwa moun, dwa minorite etnik yo ak libète relijyon. Yo te fonde òganizasyon an nan lane 2015 epi li baze nan Lond. Yo angaje pou yo wè yon demokrasi fonksyonèl ak djanm nan Bimani, ki se yon bagay ki posib sèlman si tout moun gen menm dwa. Travay y ap fè a fè yo gen bon jan rapò avèk desidè nan Wayòm Ini, nan Inyon Ewopeyen, epi Ozetazini.

BHRN pral itilize finansman yo resevwa nan men UUSC pou pibliye epi distribye rechèch inovatè ki dokimante vyolasyon dwa moun epi ki sipòte sivivan yo k ap temwanye sa yo te viv. Yo pral rankontre avèk otorite leta yo pou pale sou rechèch la epi abòde abi a. 

UUSC fyè dèske l ap travay men nan men avèk BHRN nan travay y ap fè pou anvizaje yon Bimani demokratik kote yo trete tout moun egal-ego. 

Foto: Burma Human Rights Network

Kreyòl Ayisyen