UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Kachin Women’s Association Thailand

L ap sipòte kominote Kachin nan.
Kachin Women’s Association Thailand

KOTE LI YE: Chiang Mai, Taylann

Depi plizyèn dizèn lane, lame Bimàn ap simaye laterè nan peyi a. Kòm rezilta, Kachin yo ak lòt kominote te sibi lamizè, inegalite nan domèn lasante, ak mankman edikasyon. Chak lane, plis refijye Kachin rive nan Taylann kote y ap chèche sekirite ak yon lavi miyò. Pou satisfè bezwen yo epi fè fas ak difikilte yo, yo te kreye Kachin Women’s Association Thailand (KWAT).

Bezwen kominote yo nan Kachin ap ogmante regilyèman. Nan menm tan, òganizasyon k ap bay sèvis yo bezwen pwoteksyon nan sitiyasyon danjere kote y ap travay. Sipò UUSC pèmèt KWAT modènize sistèm entèn li yo pandan l ap sipòte frè jeneral yo k ap monte.

Foto: Kachin Women’s Association Thailand

Kreyòl Ayisyen