UUSC Expresses Solidarity with CEECCNA Partners Facing Authoritarian Crackdown

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Alaska Institute for Justice

The Alaska Institute for Justice (AIJ) works with Alaska Native communities to address climate change impacts and defend their human rights in the face of disappearing lands.
Alaska Institute for Justice

Lokalizacja: Anchorage na Alasce

UUSC and the Alaska Institute for Justice (AIJ) nawiązały współpracę w 2017 r., aby promować praworządny odzew, chroniący i szanujący prawa rdzennych plemion Alaski, które są zagrożone wdzierającą się erozją, będącą wynikiem topnienia się lodowców i podnoszenia się poziomu mórz.

Najważniejszy element pracy wykonywanej przed AIJ z plemionami polega na opracowywaniu i wdrażaniu strategii aktywnego wspierania niekończącego się problemu braku zasobów oraz pomocy technicznej potrzebnej do zaadresowania zmian klimatycznych. Ustawodawstwo federalne i stanowe kontynuuje narzucanie barier dla plemion. Oficjalna wizyta specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. przestrzegania praw człowieka osób wewnętrznie przesiedlonych jest kluczowym następnym krokiem potrzebnym do ochrony praw plemion na Alasce, w czasie kiedy kryzys klimatyczny wpływa na ich życie i źródła utrzymania.

Przy wsparciu UUSC, AIJ pomogło 15 wspólnotom rdzennych mieszkańców Alaski w zaprojektowaniu i wdrożeniu wspólnotowego monitorowania wpływów zmian środowiskowych na zdrowie, dobre samopoczucie i infrastrukturę. Monitoring oparty na wspólnocie dostarcza krytycznych danych w celu ustalenia, czy i kiedy wymagana jest relokacja. UUSC pomogło również w zwołaniu i zorganizowaniu posiedzenia przed Międzyamerykańską Komisją Praw Człowieka (IACHR) w październiku 2022 r., podczas którego przedstawiciel tubylczej wioski Kivalina omawiał konsekwencje zmian klimatycznych i nieodpowiednią reakcję stanu Alaska i federalnego rządu na potrzeby społeczności tubylczych. a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in October 2022 where a representative from the Native Village of Kivalina discussed the impacts of climate change and the inadequate response of the state of Alaska and the federal government to the needs of Indigenous communities.

AIJ, we współpracy ze swoimi partnerami, plemionami rdzennych mieszkańców Alaski, przekształca systemy zarządzania, aby zapewnić rdzennym mieszkańcom przestrzeganie praw człowieka. Jednym z przykładów jest praca AIJ mająca na celu ułatwienie współtworzenia wiedzy naukowej pomiędzy Narodową Oceaniczną i Atmosferyczną Administracją (NOAA) i 15 wspólnotami rdzennych mieszkańców Alaski, mającej na celu udokumentowanie zimowych burz oraz ich wpływu na infrastrukturę i dobrobyt wspólnoty.

Image Credit: Alaska Institute for Justice

Polski