UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Coordination Team for Emergency Relief

Wspieranie uchodźców uciekających przed przemocą w Birmie.
Coordination Team for Emergency Relief (stock image)

LOKALIZACJA: Tajlandia

Zespół Koordynacyjny ds. Pomocy w Kryzysach (CTER) powstał w 2021 r. Celem CTEF było zapewnienie pomocy uchodźcom, którzy uciekli z Birmy, aby uniknąć odwetu w odpowiedzi na nieposłuszeństwo obywatelskie wobec wojskowego zamachu stanu. Po ciągłych atakach junty transgraniczne wsparcie CTEF rozszerzyło się na Hpruso, Demoso i inne obszary. Organizacja współpracuje z innymi lokalnymi grupami w celu dystrybucji żywności i zapewnienia schronienia.

Dzięki dofinansowaniu z UUSC CTER pozyska powierzchnię biurową, sprzęt biurowy, meble i inne potrzeby administracyjne. Dofinansowanie pokryje także koszty żywności i transportu. 

UUSC ma zaszczyt pomóc CTER w jego wysiłkach na rzecz ochrony uchodźców i pracy na rzecz demokratycznej Birmy dla wszystkich.

Źródło zdjęcia: iStock

Polski