Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Foundation for the Austin Sanctuary Network

Działająca w Austin w Teksasie koalicja walcząca o prawa imigrantów i osób ubiegających się o azyl.
Foundation for the Austin Sanctuary Network logo

LOKALIZACJA: Austin, Teksas

Organizacja Foundation for the Austin Sanctuary Network (ASN, Fundacja na rzecz Sieci Azylów w Austin) została utworzona w 2015 roku, by zapewniać schronienie i wsparcie imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl, które uciekły przed niebezpiecznymi i grożącymi śmiercią warunkami w swoich krajach pochodzenia i chcą uniknąć deportacji z powrotem do tych samych warunków.

ASN solidaryzuje się z nieposiadającymi dokumentów imigrantami, którzy są niesprawiedliwie przetrzymywani i którym odmawia się udzielenia azylu. Organizacja ta domaga się natychmiastowego zaprzestania nalotów i dokonywania w celach zarobkowych zatrzymań imigrantów, a także zaprzestania wszelkich deportacji oraz przyjęcia nowych przepisów imigracyjnych, które byłyby sprawiedliwe i humanitarne. Stosuje dwie taktyki: 

  1. Stara się stworzyć społeczność zapewniającą fizyczne schronienie imigrantom, którzy wyczerpali swoje możliwości prawne i których może czekać deportacja.
  2. Towarzyszy imigrantom w Austin i okolicach w postępowaniach deportacyjnych, obowiązkowym zgłaszaniu się na kontrole do Agencji ds. Imigracji i Ceł (ICE), kontrolach opasek monitorujących założonych na kostkę i rozprawach sądowych w San Antonio, aby być naocznymi świadkami wpływu tych systemów na osoby z krajów sąsiadujących.

Darowizny ASN na pokrycie kosztów utrzymania pomogły parafiom wspierającym imigrantów i osoby ubiegające się o azyl. Dało to kierownikom azylów ASN więcej niezależności w wydawaniu pieniędzy zgodnie z ich konkretnymi potrzebami. Organizacja dokonała także wielu działań koordynacyjnych i stworzyła podstawy do zachęcania członków Kongresu do bezpośrednich kontaktów z Agencją ds. Imigracji i Ceł (ICE) i Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) z żądaniami wstrzymywania nakazów deportacji.

UUSC wspiera działania organizacji Austin Sanctuary Network na rzecz sprawiedliwości dla imigrantów i będzie zapewniać fundusze, które pomogą w wypłacie wynagrodzeń dla organizatorów i pokrywaniu kosztów tłumaczeń symultanicznych. 

Źródło obrazu: Foundation for the Austin Sanctuary Network

Polski