Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Foundation for the Austin Sanctuary Network

Yon kowalisyon k ap travay nan Austin, Texas k ap goumen pou dwa imigran yo ak moun k ap chèche azil yo nan refij.
Foundation for the Austin Sanctuary Network logo

KOTE LI YE: Austin, Texas

Yo te kreye Fondasyon pou Rezo Refij nan Austin lan (« ASN, Austin Sanctuary Network » nan lang anglè) nan lane 2015 pou bay imigran ak moun k ap chèche azil ki te chape anba kondisyon danjere ak ki ka koze lanmò nan peyi orijin yo epi li pa t vle yo depòte yo tounen nan menm kondisyon sa yo refij ak sipò.

ASN travay an solidarite ak imigran san papye yo kenbe nan yon fason enjis epi yo refize azil yo. ASN mande yon arè imedya nan atak ak detansyon pou pwofu, yon fen a tout depòtasyon, ak lwa imigrasyon aktyalize ki jis ak imen. Yo itilize 2 taktik: 

  1. Yo chèche kreye yon kominote pou bay imigran yo refij fizik ki pa gen ankenn lòt opsyon legal ankò epi ki fè fas ak depòtasyon.
  2. Yo akonpaye imigran ki nan zòn Austin yo ki nan pwosedi depòtasyon yo pandan yo nan randevou obligatwo ICE yo, randevou pou monitè cheviy yo, ak odyans tribinal nan San Antonio pou yo ka temwen de sa sistèm sa yo fè vwazen nou yo.

Donasyon ASN pou depans pou viv yo te ede kongregasyon yo ki te sipòte imigran ak moun k ap chèche azil yo. Sa bay lidè refij ASN yo plis libète pou yo depanse lajan selon pwòp bezwen pèsonèl yo. Yo te òganize anpil epi yo te fè anpil konstriksyon baz tou pou fè manm Kongrè a kontakte ICE ak DHS dirèkteman pou mande apwobasyon Arè Depòtasyon yo.

UUSC sipòte defans Austin Sanctuary Network la pou jistis imigran, epi li pral bay finansman ki pral ede peye salè pou òganizatè li yo ak pri a nan entèpretasyon similtane k ap fèt yo. 

Foto:Foundation for the Austin Sanctuary Network

Kreyòl Ayisyen