UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Fundacion Entre Mujeres

Kobieca organizacja pozarządowa i ruch społeczny powstały w 1995 roku z siedzibą w okolicach miasta Estelí w północno-środkowej Nikaragui.
Fundacion Entre Mujeres

LOKALIZACJA: Estelí, Nikaragua

Fundación Entre Mujeres (FEM, Fundacja Wśród Kobiet) promuje wzmocnienie pozycji kobiet z obszarów wiejskich poprzez różnorodne projekty. Organizacja skupia się na zwiększaniu niezależności ekonomicznej z naciskiem na prawa do ziemi i suwerenność żywnościową, zapobieganiu przemocy wobec kobiet i promowaniu umiejętności czytania i pisania jako drogi do wzmocnienia pozycji.

FEM wykonuje pracę o krytycznym znaczeniu, wspierając kobiety z obszarów wiejskich w Nikaragui zajmujące się rolnictwem („campesinas”), regenerujące swoją ziemię i ożywiające społeczność w czasie trwania kryzysu społeczno-politycznego. Wspierając FEM, UUSC pomaga w promocji prawa do bezpiecznego życia w Ameryce Środkowej poprzez rozwój możliwości ekonomicznych dla „campesinas” należących do FEM. Organizacja zapewnia kobietom przestrzeń do organizacji i budowy samodzielnie określanych strategii odporności na wyzwania, przed którymi stoją. Na działania FEM ma również wpływ kryzys klimatyczny, ponieważ organizacja ta pracuje z „campesinas”, których bezpośrednio dotykają susze i ekstremalne warunki pogodowe.

Wsparcie UUSC pomaga wypłacać wynagrodzenia kilku kluczowym członkom personelu pracującym dla Central Las Diosas, prowadzonej przez kobiety spółdzielni produkującej kawę w ramach sprawiedliwego handlu. Dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony UUSC, spółdzielnia zapewnia zasoby należącym do niej kobietom uprawiającym kawę. Pozwoli to zagwarantować samowystarczalność dla centrum w długim okresie. 

FEM pracuje również nad rozwojem programów promujących bezpieczeństwo żywnościowe i suwerenność żywnościową. Fundusze przekazane przez UUSC pozwolą na zakup i dostawę podstawowych nasion zbóż (kukurydzy i fasoli) do ośmiu silosów zarządzanych przez 48 kobiet z tej samej liczby społeczności. FEM przeprowadzi również dwa warsztaty na temat agroekologicznego zarządzania tymi nasionami. Wspieranie kobiet zarządzających silosami ma fundamentalne znaczenie, ponieważ w obliczu kryzysu klimatycznego coraz trudniej jest utrzymać produkcję, a przechowywane nasiona są wykorzystywane jako zapasy odnawialne wspomagające zrównoważony rozwój.

W obliczu kryzysu związanego z pandemią FEM założyła sześć domów w tej samej liczbie społeczności, dokonując drobnych ulepszeń w infrastrukturze, takich jak naprawa drzwi i okien, budowa ogrodzeń czy wytwarzanie mat do spania. Było to potrzebne do funkcjonowania programów wspieranych przez FEM, ale domy te będą również funkcjonować jako alternatywne centra dla członków społeczności, zwłaszcza kobiet potrzebujących samotności.

Źródło obrazu:

Polski