Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance

Stanowa organizacja Unitarnych Universalistów (UU) walcząca o sprawiedliwość według wartości moralnych UU w Minesocie.
Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance

Lokalizacja: Minneapolis, Minesota.

Celem Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance (MUUSJA) jest rozwijanie zdolności jednostki i zgromadzenia UU do pracy nad zmianami systemów i sprawiedliwości społecznej. Organizacja osiąga to poprzez rozbudowę religijnych wartości i rozpowszechnianie tych wartości.

Wspólpraca z UUSC wspiera budowanie koalicji przez MUUSJA pracującej nad sprawiedliwością społeczną i problemami wynikającymi ze zmiany klimatu. MUUSJA jest partnerem organizacji prowadzonych przez Black, Rdzennych, i BIPOC które sprzeciwiają się użytkownictwu paliw kopalnych i zanieczyszczeniu klimatu.

Źródło obrazu: MUUSJA

Polski