Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Te Toa Matoa

Promowanie i podnoszenie świadomości w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym udziału we wszystkich aspektach życia i korzystania z pełnych praw człowieka w Kiribati, państwie-wyspie na Pacyfiku.

LOKALIZACJA: Nanikaai, Kiribati

Te Toa Matoa (TTM) zostało założone, aby podnosić świadomość i wspierać znaczące włączenie osób niepełnosprawnych w politykę rządu i społeczeństwo Kiribati. Jej członkowie domagają się pełnego uznania ich praw jako osób niepełnosprawnych i korzystania z praw człowieka na równi z osobami pełnosprawnymi.

Dzięki partnerstwu z UUSC TTM pracuje nad budowaniem potencjału członków zarządu TTM, zespołu ds. zasobów, oddziałów i personelu do propagowania głównego nurtu kwestii niepełnosprawności i promowania włączenia osób niepełnosprawnych do polityki Kiribati dotyczącej zmian klimatycznych. 

Źródło zdjęcia: Te Toa Matoa

Read This Next

Polski