UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Tulele Peisa, Inc.

Organizacja zajmująca się ochroną i promocją sprawiedliwości klimatycznej i różnorodności biologicznej w autonomicznym regionie Bougainville w Papui Nowej Gwinei.
Tulele Peisa, Inc.

LOKALIZACJA: Port Moresby, Papua Nowa Gwinea

Tulele Peisa to inicjatywa Rady Starszych Wysp Carteret w Papui-Nowej Gwinei, utworzona w odpowiedzi na bierność rządu Bougainville w rozwiązaniu problemu migracji spowodowanej zmianami klimatycznymi. Organizacja zainicjowała projekt mający na celu relokację 150 rodzin (1700 wyspiarzy) do bezpiecznych lokalizacji na kontynencie Bougainville. W programie propaguje się kwestie godnej migracji klimatycznej oraz tego, w jaki sposób należy finansować relokację, aby migracja przebiegała z godnością.

Partnerstwo UUSC wspiera działania Tulele Peisy mające na celu relokację wysiedlonych mieszkańców wysp Carteret do Bougainville, zapewnianie pomocy humanitarnej rodzinom, które chcą pozostać w Carteret, oraz wspieranie odporności Bougainville poprzez rozwój polityki regionu w zakresie zmian klimatycznych oraz ochrony namorzynów i różnorodności biologicznej. Tulele Peisa współpracuje z przedstawicielami społeczności, zwłaszcza młodzieżą, w celu organizacji i realizacji ich pracy. 

Źródło zdjęcia: Tulele Peisa, Inc.

Polski