UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

FM4 Paso Libre

Organizacja broniąca praw człowieka, zapewniająca kompleksowe wsparcie migrantom i uchodźcom w drodze przez Meksyk.
FM4 image

LOKALIZACJA: Guadalajara, Meksyk

FM4 Paso Libre to organizacja non-profit zaangażowana w obronę i promocję praw człowieka dotyczących migrantów i uchodźców. Zajmuje się kompleksowym wsparciem humanitarnym, rzecznictwem i działaniami badawczymi w zachodnim Meksyku. 

FM4 Paso Libre to jedna z organizacji udzielających schronienia osobom migrującym i ubiegającym się o azyl podczas podróży przez Meksyk oraz promujących ich prawa. Jest wśród nich wyjątkowa, zarówno ze względu na działanie na bezpieczniejszym szlaku migracyjnym wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak i na zaangażowanie w lokalną społeczność pracującą ramię w ramię z migrantami w celu utrzymania schroniska i jego działalności. Model działania organizacji, który łączy udzielanie schronienia, zapewnianie ochrony prawnej, dokumentowanie naruszeń praw człowieka na trasie migracji i rzecznictwo, wywiera istotny wpływ i wyróżnia się na tle innych.

Wraz z lokalną społecznością organizacja działa na rzecz migrantów i uchodźców, a także utrwala zrównoważony model wsparcia humanitarnego. Łączy on udzielanie schronienia, ochronę prawną, dokumentację naruszeń praw człowieka na trasie migracji oraz obronę przed działaniami rządu. Model ten wywiera istotny wpływ i jest wyjątkowy.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi prawne ze strony migrantów i osób ubiegających się o azyl, UUSC nawiązał współpracę z FM4 Paso Libre, aby wesprzeć nowy program poradni prawnych organizacji. Kiedy migrant lub osoba ubiegająca się o azyl prosi o wsparcie, personel i wolontariusze poradni prawnej świadczą odpowiednie usługi, przeprowadzając wywiad z tą osobą, by poznać jej potrzeby i pomóc wytyczyć najlepszą drogę do ubiegania się o ochronę.

Jeżeli jakaś osoba poprosi o reprezentację prawną w swojej sprawie, koordynator pomocy prawnej reprezentuje tę osobę w postępowaniach administracyjnych przed Krajowym Instytutem Migracyjnym (hiszp. INM), a także przed Meksykańską Komisją ds. Pomocy Uchodźcom (hiszp. COMAR) oraz podczas składania oficjalnych zgłoszeń o naruszeniach praw człowieka wobec migrantów i uchodźców.

Źródło obrazu: FM4 Paso Libre

Read This Next

Polski