UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

The Lowlander Center

Centrum edukacji, pracy badawczej, i rzecznictwa działające w sercu zalewisk Luiziany.
Two Indigenous villagers speak in Grand Bayou Village, Louisiana

LOKACJA: Gray, Luiziana

Działające w sercu zalewisk, The Lowlander Center jest bezdochodową organizacją która wspiera lokalnych ludzi i miejsca poprzez edukacje, prace badawczą, i rzecznictwo. Centrum współpracuje z Rdzennymi Plemionami będącymi pod wpływem zmian klimatycznych. Plemiona te bronią swoich praw i współpracują ze społecznościami które doświadczają podobnych trudności.

Długotrwała współpraca UUSC i Lowlander Center skupia się na poparciu legalnym dla Rdzennych Plemion które są rzecznikami przystosowania się do zmian klimatycznych samostanowiącymi sposobami. Praca ta zawiera modulacje wskazówek dla twórców polityki zapewniających to że dostosowanie się do zmian klimatycznych i proces przesiedlania są prowadzone przez społecznosci najbardziej dotknięte zmianami klimatycznymi. 

UUSC popiera pracę Lowlander Center nad adopcją środków dostosowanych do współnot które stoją przed trudną decyzją relokacji w związku ze zmianami klimatycznymi. Forma najlepszych praktyk zawiera doktrynę praw człowieka, jak prawa do godnego standardu życia i prawa Rdzennych Plemion do aktywnej pratycypacji w społecznych programach które ich dotyczą. Ta forma zawiera też należne praktyki ekologiczne wbudowane w plany społecznej odbudowy, takie jak sadzenie rodzimych roślin, środki energi odnawialnej, i zrównoważony rozwój. Lowlander Center też planuje pilotowanie innowacyjnych rozwiązań pomagających wspónotom zabezpieczyć ziemię i wspomagać tych ktorzy muszą się przesiedlić.

Źródło zdjęcia: UUSC

Polski