Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Loss and Damage Youth Coalition (Straty I Szkody - Koalicja Młodych

Loss and Damage Youth Coalition (LDYC) jest koalicją ponad 300 młodych ludzi reprezentujacych więcej niż 40 organizacjii z Globalnego Południa i Globalnej Pólnocy zajmujacą się zniszczeniem spowodowanym przez kryzys klimatu.
Loss and Damage Youth Coalition

LOKALIZACJA: Londyn, Anglia

Sieć Loss and Damage Youth Coalition (LDYC) jako odpowiedź na brak przywództwa i zaangażowania młodzieży w zagadnienia mające do czynienia ze sprawiedliwością środowiskową, szczególnie jeśli chodzi o finansowanie strat i szkód.Od tamtego czasu, LDYC pracuje żeby uwydatnić nierówność w stratach i szkodach wywołanych przez katastrofę klimatową. 

Wizją LDYC jest świat gdzie straty i szkody są traktowane sprawiedliwie, świat gdzie rozwinięte państwa biorą odpowiedzialność za swój o wiele wiekszy udział w kryzysie klimatu i traktują straty i szkody jako nagłe potrzeby. Koalicja wyobraża sobie świat gdzie prawa przyszlych pokoleń do stabilnego klimatu i bezpiecznego środowiska sa uhonorowane.

LDYC planuje osiągnać tę wizję przez spełnienie swojego posłannictwa budowania światowej współpracy młodzieży która będzie napędzać akcję na temat strat i szkód. Celami LDYC są:

  • Rzecznictwo na temat budowy nowych i wystarczających źródeł finansowych;
  • Wzmocnienie zrozumienia tematu strat i szkód przez globalną młodzież i zrozumienie jak działać na ten temat;
  • Popieranie zrównoważonego udziału młodzieży w podejmowaniu decyzji związanych ze stratami i szkodami na narodowym i międzynarodowym poziomie.

UUSC docenia zobowiązanie koalicji do rzecznictwa w imieniu wspólnot żyjacych na czele katastrofy klimatowej. UUSC popiera cele koalicji, którymi są ochrona wspólnot prze katastrofami klimatowymi i pomoc im w odbudowie. 

Źródło zdjęcia: Loss and Damage Youth Coalition

Polski