Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Sojusz Pracowników Społeczności Wiejskich

Rural Community Workers Alliance (RCWA) to organizacja zlokalizowana na środkowym zachodzie, która chroni prawa społeczności stojących w obliczu ucisku.
Rural Community Workers Alliance

LOKALIZACJA: Mediolan, Missouri

Celem Sojuszu Pracowników Społeczności Wiejskiej (RCWA) jest budowanie i wzmacnianie zaangażowania nisko opłacanych pracowników-imigrantów i uchodźców w ich społecznościach lokalnych. Starają się zająć się pierwotnymi przyczynami problemów, z jakimi borykają się ich członkowie, zapewnić ulepszone społeczne systemy i usługi opieki zdrowotnej oraz zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy pracownikom przemysłu spożywczego.

RCWA współpracowała z innymi grupami i agencjami w celu poprawy standardów ergonomicznych w zakładach przetwórstwa mięsnego i drobiowego na poziomie krajowym. Na przykład kilkakrotnie zwoływali pracowników zakładów przetwórczych, aby w dalszym ciągu wywierać presję na Administrację Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), aby przeprowadziła inspekcję zakładu przetwórczego w Mediolanie w stanie Missouri, w wyniku czego OSHA przeprowadziła dwie inspekcje. RCWA opowiada się również za pracownikami borykającymi się ze złymi warunkami pracy, w tym molestowaniem seksualnym, obelgami ze strony przełożonych i zwolnieniami odwetowymi za zabieranie głosu. W dużym stopniu docierają do izolowanych pracowników w kwestiach związanych z dostępem do głosowania i COVID-19, w tym zapewniają pomoc w zakresie szczepień i edukację w zakresie głosowania.

RCWA istnieje już od dłuższego czasu i od kilku lat pracuje nad rozwiązaniem problemów, z którymi borykają się pracownicy. Jednakże sojusz nie jest osamotniony w obliczu tych problemów; ściśle współpracują z wieloma innymi organizacjami i społecznościami, z których jedną jest UUSC, która pomaga, aby głosy ich wyborców zostały usłyszane. RCWA wykazała zdolność do skutecznego organizowania i łączenia walk i warunków panujących w zakładach przetwórstwa mięsnego z tymi w społeczności. 

Źródło zdjęcia: Sojusz Pracowników Społeczności Wiejskich

Polski